موقعيت : ماكو ـ بازرگان روستاي تازه كند

رودخانه قره سو يكي از بزرگترين رودهاي شهرستان مي‌باشد و بعلت وجود سنگهاي آذرين در اين رودخانه به قره سو شهرت يافته است. مسير اين رود داراي طبيعت زيبا و سرسبز مي‌باشد